Ger


Uw Interim Manager:

Tijdelijk Management
Organisatie Advies
Werving en Selectie


Uw ambities zijn torenhoog, het klantenbestand groeit en daarmee de omzet, meer leveranciers, meer wet- en regelgeving, de OR, subsidie aanvragen, de bank, de accountant..... Als ondernemer wilt u bezig zijn met uw business, met aanboren van nieuwe markten en ontwikkelen van nieuwe initiatieven.... en niet met operationele sores.

Vaak is het lastig om het juiste personeel te vinden, op het juiste moment.
Vragen die je hier bij stelt: is aantrekken van nieuw personeel wel altijd nodig? Is veranderen van de processen of juist het invoeren van procesmatig werken niet veel constructiever, beschikt u over alle informatie om de juiste beslissingen te kunnen nemen, is iedere medewerker wel fit for the job?
Vele vragen waarop antwoord nodig is om verantwoord te kunnen ..... en vooral te bl
íjven ondernemen.

  • UwInterimManager geeft invulling aan tijdelijke management functies waarmee ú tijd “koopt” om een geschikte opvolger aan te nemen.
  • UwInterimManager voert een quick-scan uit op processen, personeel en organisatie, resulterend in een aanbevelingen rapportage.
  • UwInterimManager implementeert verandertrajecten, begeleidt cultuurverandering en geeft invulling aan coaching van teams en individuele medewerkers.
  • UwInterimManager verzorgd voor u werving- en selectie trajecten. Het schrijven van functie profielen, vacature teksten, brief selectie, sollicitatie gesprekken en evaluatie van het traject.
  • UwInterimManager implementeert de veranderprocessen legt deze vast in documenten en heeft oog voor de begeleiding van cultuurwijzigingen.